Curriculum Vitae

Nume si prenume Bitang Viorel Virgil Ioan
Adresa 310024 Arad, Str. Ilarie Chendi nr. 5
Data si locul nasterii 04.05.1956
Cetatenie română
Stare civila necăsătorit
Studii

Liceale: Iunie 1975 - Liceul teoretic “Miron Constantinescu” Arad

Universitare: Iulie 1985 -Academia Naţionala de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti

Definitivat în învăţământ: Septembrie 1988 - Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti

Antrenor categoria a I-a natatie: Aprilie 1990 - Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport Bucureşti

Gradul didactic II: Septembrie 1993 - Universitatea Babeş – Bolyai Cluj Napoca

Gradul  didactic I: Noiembrie 1996 - Universitatea Babes – Bolyai Cluj Napoca

Doctorale: Noiembrie 2008 - Universitatea din Piteşti 

Experienta profesionala

Profesor: Septembrie 1985 - septembrie 1990, titular CSS Hunedoara

Profesor: Septembrie 1990 - septembrie 2002, titular CSS Arad

Prodecan: Octombrie 1997 - martie 2000, titular Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad - Facultatea de Educaţie fizică şi Sport

Antrenor al echipei naţionale  de înot seniori a României: Decembrie 1997 - aprilie 2001, titular Federaţia Română de Nataţie şi Pentatlon Modern

Asistent universitar: Octombrie 1993, titular Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad - Facultatea de Educaţie fizică şi Sport

Lector universitar: Octombrie 1995 - prezent, titular Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad - Facultatea de Educaţie fizică şi Sport

Şef de catedră - Discipline individuale: Martie 2000 - septembrie 2002, titular Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad - Facultatea de Educaţie fizică şi Sport

Antrenor coordonator al echipei naţionale de înot a Syriei: Septembrie 2002  decembrie 2004, titular Federaţia Syriana de înot şi discipline sportive acvatice – Damascus, Syria

Profesor antrenor: Ianuarie 2005 - martie 2006, titular CSM Arad

Antrenor coordonator al Centrului naţional de juniori de înot a României: Martie 2005 - septembrie 2006, titular Federaţia Română de Nataţie ţi Pentatlon Modern

Cancelar : Octombrie 2006 – prezent, titular Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad - Facultatea de Educaţie fizică şi Sport

Cursuri (seminarii) de perfectionare

 

 

Activitate didactica
Publicatii

- Curs de înot, Ed. „Vasile Goldis” University Press Arad 2001, 158 pag., ISBN: 973-8161-29-0

- Curs de specializare, Ed. „Vasile Goldis” University Press Arad 2002, 126 pag., ISBN: 973-8161-65-7

- Caiet de lucrări practice, Ed. „Vasile Goldis” University Press Arad 2002, 135 pag., ISBN: 973-8161-66-5

Membru in asociatii profesionale

-   Membru al Consiliului Ştiintei Sportului din România – din 05.04.1999

-   Membru al Forului European al Institutelor de Ştiinta Sportului (European Network of Sport Sciences in Higher Education) - din 12.10.1997

-  Membru fondator al Organizaţiei Dunărene a Facultăţilor de Educaţie Fizică şi Sport - din12.10.1997

- Coordonator al departamentului „Cercetare, organizare şi mese rotunde” din cadrul Filialei Arad a Academiei Olimpice Române – din 09.05.1998

Membru in colective de
redactie ale revistelor
Participari la conferinte si simpozioane

1. Contribuţii la perfecţionarea sistemului unitar de verificare şi apreciere“, articol publicat în  Revista pentru Educaţie Fizică şi Sport 1984 – lucrare premiată cu locul I la cea de-a XVII – a Conferinţă naţională a cercurilor ştiinţifice studenţeşti – secţiunea învăţământ universitar A , ştiinţe umaniste , Bucureşti noiembrie 1984.

2.  Studiu privind creşterea eficienţei educaţiei fizice prin tratarea diferenţiată a elevilor” – în colaborare cu Conf. Univ. Elena Firea – articol publicat în revista pentru Educaţie Fizică şi Sport 1985 şi prezentată la Simpozionul naţional pentru educaţie fizică şi sport – Bucureşti 24 – 25 iunie 1985.

3. „Studiu privind perfecţionarea structurii lecţiei de educaţie fizică în vederea optimizării finalităţilor instructiv-educative ale acesteia ” – lucrare elaborată în colaborare cu Conf. Univ. Elena Firea, în Revista pentru Educaţie Fizică şi Sport 1985 şi prezentată la Simpozionul naţional pentru educaţie fizică şi sport – Bucureşti 24 – 25 iunie 1985.

4.  Studiul mobilităţii articulare şi al forţei ca elemente de primă importanţă în vederea realizării profilului motric la copiii înotători clasele I – IV din şcolile cu profil special de înot” – prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Deva 1985.

5.  „Tehnologii şi strategii de învăţare, consolidare şi de perfecţionare a procedeului tehnic de înot bras” - prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Deva 1986.

6.  Tendinţe şi orientări moderne în pregătirea înotătorilor fruntaşi” - prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Hunedoara octombrie 1987.

7. Studiu privind eficienţa mijloacelor antrenamentului sportiv în pregătirea înotătorilor de viteză ” - prezentată la Sesiunea de comunicări ştiinţifice de la Hunedoara mai 1988.  

8. Algoritmizarea inventarului de mijloace privind pregătirea de viteză a înotătorilor de 12 – 14 ani ( juniori II )” - prezentată la Zilele Academica Arădene , ediţia VI – a 25 – 26 mai 1996.

9.   Aprecierea intensităţii  generale a efortului în antrenamentul înotătorilor în perioada de pregătire, mijloace de eficientizare în procesul de pregătire”- prezentată la Zilele Academica Arădene, ediţia VII – a 23 – 24. mai 1997.

10.  Studiul privind eficienţa utilizării mijloacelor ajutătoare în învăţarea înotului  - prezentată la Zilele Academica Arădene , ediţia VIII – a 08 – 09 mai 1998.

11.  Istoricul înotului arădean ” - prezentată la Zilele Academica Arădene, ediţia IV, 15 – 16 aprilie 1994.

12.  Studiul mobilităţii articulare ca element de primă importanţă în vederea realizării profilului motric la copiii înotători clasele I – IV din şcolile cu profil special de înot”,  - prezentată la Zilele Academica Arădene, ediţia XI – a  18 – 20 mai 2001.

13.  Consideraţii privind oportunităţile oferite de noua lege a Educaţiei Fizice şi a Sportului pentru dezvoltarea domeniului sportiv” - prezentată la Zilele Academica Arădene, ediţia X – a 17 – 20 mai 2000.

14.  Căi şi mijloace privind pregătirea înotătorilor vitezişti, juniori 2 ” , - prezentată la Zilele Academica Arădene , ediţia X – a 17 – 20 mai 2000.

15.  Rolul şi efectele practicării înotului în dezvoltarea copilului şi adolescentului – elemente  pozitive şi negative în prognoza întegrării sale ulterioare în societate”, Olimpia, nr 11, anul 2007.

16.  Implicarea materialelor şi aparatelor ajutătoare în creşterea calităţii şi eficienţei pregătirii înotătorilor juniori” – Olimpiada Doctoranzilor, Pitesti, martie 2007.

17.  Sistemul de organizare si functionare al sportului Arădean” - “Arad megye utánpótlás rendszerének felépítése és mőködése”, „Testnevelés és sport az utánpótlás-nevelésben”, Tusz Francisc - Bitang Viorel,Szeged-Ungaria, 22.05.2007.

18.Jocuri de loisir practicate în apă, Lucrarile „Zilele Academice aradene”, Editia a XVII-a Arad, 11-13 mai 2007.

19.Studiu privind o nouă metodă asistată de calculator pentru dezvoltarea vitezei la înotătorii juniori, Bitang Viorel, Ignat Constantin, Revista “Stiinta Sportului”, nr.3, 2008.

20.  Imbunătăţirea programelor de pregătire şi aplicarea lor în antrenamentul înotătorilor”, „Zilele Academice arădene”, Editia a XVII-a Arad, 16-18 mai 2008.

21.  Studiul strategiilor  de dezvoltare a vitezei la înotătorii juniori”, Bitang Viorel, Bitang Andrei, Analele Universitatii Ovidius Constanta, Seria Educatie Fizica si Sport, Vol. VIII, Seria, VIII, Partea A II-a, Ovidius University Press, Constanta 2008, ISSN 1234 – 7359, Pag. 56 – 60.

22.  Introducerea unor programe de instruire orientate pe dezvoltarea vitezei folosind metode  şi mijloace moderne de pregătire la înotătorii juniori”, Bitang Viorel, Bitang Andrei, Analele Universitatii Ovidius Constanta, Seria Educatie Fizica si Sport,  Vol. VIII, Seria, VIII, Partea A II-a,Ovidius University Press, Constanta 2008, ISSN 1234 – 7359, Pag. 61 -68.

23.  Managerul şi stilul de conducere în sport, Universitatea de Vest “Vasile Goldiş” Arad,Studia Universitatis, Seria Ştiinte Economice 2008.

24. "Competiţia sportivǎ privitǎ dintr-o perspectivǎ managerialǎ", Studia Universitatis Arad, Seria Ştiinte Economice, 2008.

25.  Studiul mobilitǎţii articulare la copii înotǎtori”, Revista “Stiinta Sportului”, nr.3, 2008.

Premii si distinctii academice
Limbi cunoscute

Limba franceza- foarte bine

Limba engleza - bine

Limba maghiara - bine

Limba araba - suficient

 

 

Ultima modificare